top of page
Audience and Lecturer

קבוצת הדרכה להיפנוזה

לאור עדכונן של התקנות לחוק ההיפנוזה, צוריך לקבל הדרכה על לפחות 3 מקרים. גם לאחר קבלת הרשיון, היכולת לשלב באופן מתאים גישה היפנוטית במהלך טיפול פסיכולוגי דורשת מיומנות והכנה מתאימה. קבוצות ההדרכה באות לתת מסגרת תומכת, במתכונת של קבוצות קטנות (4-8 משתתפים) לפיתוח המיומנויות הללו.

הקורס יכלול הדגמה ותרגול של שיטות מתקדמות בהיפנוזה (כגון שיטה עקיפה, אידאו מוטוריקה, היפנואנליזה, מטפורות וכד'), והדרכה ליישומן השיטות בעבודה טיפולית עם ילדים, נוער ומבוגרים. משתתפים אשר מתכוננים לבחינת הרישוי יכלו להיעזר בהכנה למבחן ולקבלת ההדרכה הדרושה לפי התקנות החדשות. דגש מיוחד יושם על שילוב הכלים ההיפנוטיים בפסיכותרפיה.

סדנה לא מילוליות

לסוגסטיות לא מילוליות יש השפעה רבה בשל עקיפת ההיגיון והביקורת.רצוי להיפנותרפויטים להתמצא בשיטות והאמצעים הלא מילוליים השונים, כדי להיות מסוגלים לשלב אותם בעת הצורך עם פונים שונים, בעלי סימפטומטולוגיה מסוימת. הסדנהתתמקד בהתנסות של המשתתפים בגישות הלא-מילוליות השונות לכניסה ולעבודה בתוך המצב ההיפנוטי. גונג ואמצעים אחרים ישמשו למשתתפים דרכים לבחון את כל החושים שמאפשרים גישה חלופית ומשלימה להיפנוזה.

להרצאות, מצגות ותרגילים לחץ כאן.

סדנת שילוב של היפנוזה

OUR SERVICES

Hypnosis

סדנת שילוב היפנוזה

פסיכותרפויטים הלומדים היפנוזה מגלים קשיים רבים וזהירות מיוחדת כשהם באים ליישם את ההיפנוזה בטיפול נפשי. שאלות של עיתוי, סגנון, העברה, העברה-נגדית, והתאמתה של היפנוזה בפסיכותרפיה מעכבות את ההיפנותרפויט המתחיל, ומגביל את היישום לנושאים צדדיים (כגון כאב פיזי). הסדנה תתייחס להתאמה, אינדיקציות וקונטרה-אינדיקציות, ותתמקד בגישות היפנו אנליטיות ואריקסוניאניות.

להרצאות, מצגות ותרגילים לחץ כאן.

סדנת חרדת ביצוע

בשנים אחרונות, יש רושם שאנשים רבים פונים לטיפול בשל חרדות ביצוע. החל בחרדות מבחן, פחדי במה, עד לחרדות חברתיות, רבים מן הפונים מהווים אתגר למטפל בשל הלחץ והמידיות, היות ורבים פונים סמוך לאירוע המגביר את החרדה. הסדנה תתמקד בשיטות ההיפנוטיות השונות הנמצאות לרשותנו. נעבוד על התאמתן לצרכים של הפונה המסוים.

On Stage
_DSC8648 copy.jpg

סדנה להתמודדות עם רגשות

אחת מאבני היסוד של עבודה היפנוטית הוא הדגש על מעורבות אפקטיבית. הסדנה מתמקדת בגישות ושיטות השונות להגברה ולוויסות של רגשות. בין היתר, יועלו גישות מקוריות כגון לוח הבקרה , הכדור הפורח , והגונג.

bottom of page