top of page

הגישה הטיפולית

אני עובד לפי תפיסה אינטגרטיבית / משולבת, השמה את הדגש על התאמת הכלים והגישה לפי צרכיו של הפונה. האסכולה האינטגרטיבית המודרנית לוקחת את האופי, האישיות והסגנון של הפונה, יחד עם שפת הבעיה שלו (הסימפטום) כמנחים להתאמת הכלים הטיפוליים. לשם כך, אני נוהג לשלב בטיפול הפסיכולוגי (פסיכו-תרפויטי)  המתבסס בשיחות וחשיבה משותפת, מרכיבים היפנוטיים, פסיכו-דינמים, התנהגותיים, גופניים, ולא-מילוליים, יחד עם שיקוף השפה והמנטליות של הפונה.  בטיפול מושם דגש על חוויית הבעיה והבעייתיות בחיים. מתוך כך, ניתן יותר בקלות לשלוף ולהתחבר אל כוחות ודרכי התמודדות אשר טרם באו לביטוי. בדרך כלל, אנו מנצלים רק חלק קטן מן היכולות שלנו. מפגש טיפולי חיובי מאפשר, דרך התמודדות עם אדם נוסף, לגלות כוחות חיוניים לטיפול יעיל בבעיות. לגישה היפנוטית יש  תרומה מכובדת במיוחד למציאת הדרך היצירתית להתמודדות יותר מועילה.

 

מספר הנחות יסוד המנחות את גישתי ותפיסתי:

שפה

עוד היבט של אותה תפיסה בא לביטוי בשפה: אנחנו כל הזמן מציבים ברירות: זה זה , או שזה… אני גיליתי לפני זמן מה, שדברים נפתחים אם אנחנו מוותרים על ה או של החיים, ומתחילים לקבל שהדברים אינם אקסקלוסיביים. לעיתים גם זה וגם זה נכון. אפילו יש מקום לניגודים בחיים.

Chalkboard with Different Languages
Globe

כדור הארץ עגול

אומנם פיתגורס גילה את הנוסחה לפי מאות שנים. התברר לי תוך כדי מפגשים רבים עם פונים, שאנו עדיין מגיבים באופן רגשי כאילו הארץ שטוחה! כלומר, אם אעשה כך, או יקרה כך - זה יהיה סוף העולם! המסקנה הזאת היא פרי של תפיסה דיגיטלית-ליניארית, כאילו אין עולם לאחר המעשה. אבל, במידה והארץ כדור, הכל ממשיך.. יש מחר! ניתן לומר שאני משתדל לאפשר התחברות אל המציאות האנלוגית, להבין שיש המשך.

121027955-left-and-right-hemisphere-huma

שתי ה"תגליות" קשורות לאותו דבר. במוח שלנו, יש שתי אונות (Hemispheres). האונה השמאלית קשורה לשפה, הגיון, תפיסת המציאות, ופועלת באופן דיגיטלי ודיכוטומית (כן או לא, שחור או לבן, 0 או 1). האונה הימנית, לעומת זאת, פועלת באופן אנלוגי, קשורה לאינטואיציה, תפיסת השלם, תחושות וכד'. בשתי המסקנות לעיל, התחברתי לתפקוד של האונה הימנית: הארץ כדור, הכל יחסי, יש המשך, גם וגם… ובטיפול, אני שואף ליצור אווירה תומכת ובטוחה, בה כל פונה יכול להרשות לעצמו או לעצמה לעזוב את האונה השמאלית לזמן מה, ולהתחבר לאונה הימנית, המאפשרת "גלישה לאתרים" בהם נמצאים כלים ופתרונות לבעיות.

מטרת העל במפגש הטיפול להגיע לאינטגרציה, לאפשר לכל אחד להיות "מנצח או מנצחת" על תזמורת הכלים, קולות, צדדים הפנימיים. לכן, בכל טיפול, אני חותר להשכנת שלום פנימי ושיתוף פעולה. וזאת על אף שרוב הפונים באים עם תפישה מלחמתית: אני רוצה להתפטר מ..תוציא לי, אני שונאת את .. שבתוכי. בתשובה, אני מציע להושיט יד פנימה אל החלקים וצדדים אשר מפריעים, בהנחה שכל בעיה (symptom) מבטאת צורך לחתור להתמודדות יותר טובה. בהבנה ושיתוף עם אותו צד, ניתן להגיע לאיזון ו"שלום".    

Handshakes
bottom of page